Елдар 2000

     “Елдар – 2000” ЕООД е регистрирано през 2000 г. и е продължение на ЕТ “Елдар – Пламен Юруков”, регистриран през април 1996 г. Дружеството се представлява и управлява от инж. Пламен Юруков.

     Предмет на дейността на дружеството са строителни ремонти и довършителни работи на апартаменти, къщи, офиси, луксозни заведения и магазини.

     Работата се извършва от висококвалифициран постоянен екип от специалисти, способен да предаде обекта в напълно завършен, годен за ползване и обитаване вид. Отличителни черти на нашата работата са:

  • високото качество

  • прецизно изпълнение на детайлите

  • способност за реализиране на сложни индивидуални интериорни проекти

  • спазване на предварително заявени срокове и цена.