Етапи на работа

1 Оглед на обекта

Извършва се специализиран оглед на обекта и се дискутират спецификите

2 Определяне на ремонтните дейности

Определя се обхвата на ремонтните дейности и се съгласуват необходимите процеси

3 Изготвяне на оферта и договор

Изготвя се при персонална оферта, като при приемане се подписва договор

4 Изпълнение на довършителните дейности

Ремонтните и довършителни дейности се изпълняват в уговорените срокове

5 Издаване на обекта

Обектът се издава с професионално завършен вид и готов за нанасяне